Het Zilveren Orgel


Home   :   Activiteitenkalender   :    Het Orgel    :    Geschiedenis    :    Restauratie   :   Stuurgroep    :   Opnames    :    Fotogalerij   :    Contact/Links 

 

 

 

 

Stuurgroep Het Zilveren Orgel

De Stuurgroep was destijds de drijvende kracht achter het restauratiedossier van het orgel.  Sinds het voltooien van de restauratie in 1995 heeft zij zich tot doel gesteld om het Zilveren Orgel een maximale uitstraling te geven niet alleen binnen de parochiale werking, maar ook buiten de gemeentegrenzen.  Dat zij hierin is, bewijzen de druk bezochte concerten en de schare aan grote organisten uit binnen- en buitenland die dit instrument reeds bespeelden. Verder kijkt zij, samen met de Kerkfabriek, toe op de conservatie, kwalitatief onderhoud en gebruik van dit uitzonderlijk instrument.

De Stuurgroep bestaat uit :

Dirk Seliaerts (Voorzitter)

Peter De Meyer (Penningmeester en Webmaster)

Leo Verhaert

Reynold Aerts

Frans Callens

Chris Vloeberghs

Jos Peeters

Bart Rodyns (titularis-organist en artistiek adviseur)

 

De Titularissen - Organist

Bart Rodyns  (2001 -  tot heden)

David Van Bouwel (1999 - 2001)

Johan Van den Broek ( 1995 - 1999)


Bart Rodyns  

Bart Rodyns (Lier,1978) behaalde aan de S.A.M.W.D. te Lier de prijzen Pro Musica, Jos Van Looy, Victor Van Hemel en de Medaille van de Stad Lier, tevens werd hij er laureaat van de Ottoboni kamermuziekwedstrijd. Aan de Antwerpse kunsthumaniora behaalde hij het diploma Klassieke Muziek (orgel-clavecimbel) bij D.Van Handenhoven. Daarna studeerde Bart aan de conservatoria te Antwerpen en Maastricht (NL) bij D.de Rooij, H. Leenders, J.Verdin en M.Verheggen. De opleiding “Master of Music” Uitvoerend en Docerend Musicus (orgel alsook theorie) sloot hij af met grootste onderscheiding.  

Reeds op jonge leeftijd behaalde Bart verschillende onderscheidingen en nam hij deel aan volgende belangrijke evenementen:

1994: 1ste laureaat van de Nationale Technics Music Academy wedstrijd te Brussel

1995: prijs van de Orgelkring Druivenstreek (Vlaamse orgeldagen Halle)

1997: vertegenwoordigde België op het TMA Festival te Birmingham (Convention Hall England).

   

2000: radio- en CD opname met het kamerkoor van Maastricht

2002: 1ste laureaat van het 9de Orgelconcours te Leiden (Nederland).

2003: verzorgde hij -als solist- het openingsconcert van ‘Het Orgelweekend Vlaanderen’ 

           met het orkest Prima La Musica.

2005: publieksprijs (wedstrijd verbonden aan de Kortrijkse orgelconcerten).

Samen met violist Francis Reusens vormt hij het duo “La Folia”. Bovendien is Bart artistiek leider –alsook continuospeler- van het “EUterpe Baroque Consort” een vocaal - en instrumentaal ensemble (op historische instrumenten) samengesteld uit professionele binnenlandse- en buitenlandse musici. Vanaf 2007 zal hij vast samenwerken met tenor Jan Van Elsacker onder de ronkende naam “Il trionfo del Tempo”.                                                                                            

Bart streeft ernaar om elke muziekstijl zoveel mogelijk uit te voeren op historische instrumenten en is een “klavierspeler” in de brede zin van het woord.  Hiervoor doet hij dikwijls beroep op zijn eigen instrumentarium : clavecimbels (Ruckers en Delin replica’s), Erard tafelpiano (1803), Mustel Kunstharmonium (1928) en 19de eeuwse harmoniums (Debain, Alexandre, Kerkhoff, Schyven). Ook in deze optiek is Bart organist -titularis van het Forceville -orgel (+/- 1720) te Broechem.

Zijn repertoire omvat muziek van de renaissance tot hedendaagse muziek met o.a. de integrale orgelwerken van F. en L. Couperin, J. Pachelbel, C. PH .E. Bach, J. Brahms en F. Liszt en nagenoeg alle (12) orgelconcerti van G.F. Haendel. Meermaals was hij solist met gerenommeerde orkesten met werken van o.a. Haendel, Haydn, Salieri, Mozart, Bach, Corrette, Poulenc…  

Steeds vaker is Bart te gast in het buitenland (Nederland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten) en verzorgde reeds live-opnamen voor Radio Klara, Radio op 4 (NL), Radio Limburg(NL). Dit jaar nog zal er een nieuwe orgel-CD verschijnen waarbij hij het gerestaureerde “Smets” orgel van Tombeek bespeeld. Bart is lid van verscheidene orgelcomitées en artistiek adviseur van “cultuurproject Dieseghem”.

Als leraar is hij verbonden aan dé kunsthumaniora Antwerpen.

  Top


David Van Bouwel

 

Studeerde aan het Lemmensinstituut waar hij zijn Meestergraad behaalde voor:


- orgel(Summa cum Laude) bij Luc Ponet
- clavecimbel  bij Kris Verhelst

- harmonie
- contrapunt
- oude muziek bij Erik Van Nevel / Paul Dombrecht

 

Professioneel is hij actief als freelance musicus| arrangeur | producer | artistieke supervisie tijdens opnames, repetitor. 

 

David geeft ook les aan de muziekacademie van Ronse (kamermuziek, improvisatie, begeleiding).
 

 

 

 

 

 

Verder is hij verbonden aan verscheidene ensembles:

 Top

 


Johan Van den Broek

Tijdens zijn klassieke humaniorastudies aan het St-Gummaruscollege van zijn geboortestad Lier volgde Johan Van den Broek ook cursussen notenleer, muziekgeschiedenis en harmonie aan de Stedelijke Muziekacademie. Hij studeerde er  piano bij Kristin Arras. Tot tweemaal toe werd hij laureaat-finalist van de Cantabile pianowedstrijd voor de jeugd. In 1987 behaalde hij de regeringsmedaille voor piano met felicitaties van de jury.

Hij studeerde orgel bij Peter Pieters aan het Lemmensinstituut te Leuven. Daarna ging hij zich verder bekwamen bij Joris Verdin en Stanislas Deriemaeker aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen. In 1995 slaagde hij voor het examen Niveau Eerste Prijs Orgel en behaalde de prijs “J. Callaerts”.

Op achttienjarige leeftijd werd hij mede-organist aan de H.Hartkerk en organist-titularis aan de H.Familiekerk te Lier. Vanaf de voltooiing van de restauratie in 1995 tot in 1999 was hij organist-titularis van het befaamde Forceville- orgel (1792) te Broechem. Van 1997 tot 2000 was hij mede-organist aan de kerk van O.L.Vrouw Onbevlekt en adviseerde in die functie de restauratie van het orgel in deze kerk. Van 1999 tot 2002 was hij lid van de Augustijnenorde.

Johan Van den Broek is als pianist en organist verbonden aan de vzw “Leerhuis- en Liturgieprojecten”.  In samenwerking met deze vereniging realiseerde hij diverse liturgische TV- en CD- opnamen. Hij treedt regelmatig op als pianist in kamermuziekverband en gaf orgelconcerten in eigen land, Polen, Duitsland en Spanje.

Hij is leraar AMV, Samenzang, Orgel, Muziekgeschiedenis en pedagogisch coördinator aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Lier. Zijn interesse gaat hierbij vooral uit naar didactische vraagstukken i.v.m. het muziekonderricht aan volwassenen. Zo was hij nauw betrokken bij de herschrijving van het leerplan AMV voor volwassenen in het Deeltijds Kunstonderwijs.